investor_relation

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

  • Sebastian Albin - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Emilia Piasecka - Członek Rady Nadzorczej
  • Bożena Gaj - Członek Rady Nadzorczej
  • Hubert Drabik - Członek Rady Nadzorczej
  • Marcin Szymański - Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Gutowski - Członek Rady Nadzorczej