investor_relation

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

  • Prezes Zarządu: Sebastian Albin

Rada Nadzorcza

  • Emilia Piasecka - Członek Rady Nadzorczej
  • Władysław Gaj - Członek Rady Nadzorczej
  • Alexander Ryszard Sawwidis- Członek Rady Nadzorczej
  • Ivan Hanamov- Członek Rady Nadzorczej
  • Marcin Markiewicz- Członek Rady Nadzorczej