investor_relation

Akcjonariat

Właściciel akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA
Sebastian Albin 12 515 000 62,575% 62,575%
Michał Pszczoła 1 196 000 5,98% 5,98%
Pozostali 6 289 000 31,445% 31,445%
Suma 20 000 000 100,00% 100,00%